Chiama adesso:
+39 329 53 27 386

Lo Studio / Zyra

Darien Levani è nato ed è cresciuto in Albania dove ha svolto l’educazione primaria. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, discutendo una tesi sul diritto all’interprete nel processo penale italiano. Ha svolto la pratica forense presso un primario studio di Ferrara, maturando una specifica esperienza nel diritto penale. Successivamente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sia in Albania che in Italia, ed attualmente esercita in entrambi i paesi. E’ iscritto presso Dhoma e Avokatisë di Tirana e presso l’Albo degli Avvocati di Ferrara.

Ha preso parte in numerosi processi di natura penale, con particolare attenzione ai reati contro la persona e il traffico di stupefacenti. Ha maturato una significativa esperienza nel Diritto Penale Internazionale.

Personalità di spicco della comunità albanese in Italia, collabora con diversi giornali e ha pubblicato diversi libri, sia in italiano che in albanese. Parla correttamente, oltre alla lingua albanese ed italiana, inglese e turco.

 

___________________________________________

Darien Levani është një avokat shqiptar që ushtron në Itali. Është diplomuar për Drejtësi në Universitetin e Ferrarës me një temë mbi të drejtën e përkthyesit në proçesin penal. Ka punuar si asistent pranë një zyre avokatie të rëndësishme në Ferrara, duke marrë eksperiencë kryesisht në të drejtën penale. Më vonë ka bërë provimin e avokatisë si në Shqipëri si në Itali, dhe aktualisht punon në të dy shtetet. Është i regjistruar pranë Dhomës së Avokatisë së Tiranës dhe asaj të Ferrarës.

Ka marrë pjesë në proçese të ndryshme penal, sidomos në krime kundër personit e në lidhje me trafikimin e drogës. Po ashtu, ka eksperiencë edhe në të drejtën penale ndërkombëtare.

Bashkëpunon me shumë gazeta si në Shqipëri si në Itali e ka botuar disa libra. Flet, përveç shqip edhe italisht, gjuhën angleze dhe turke.